ÚvodProfil společnostiKrédo majitele

Krédo majitele

"Než učiníme závažné rozhodnutí, mnohdy vystřídáme mnoho cest a projdeme řadou křižovatek a slepých uliček."

Domnívám se, že k úspěchu vede jen jediná cesta. Cesta, která je založena na kompetentnosti, zdravé sebedůvěře a hlavně na silném zaujetí. KOMPETENTNOST chápu jako detailní znalost potřeb zákazníka, SEBEDŮVĚROU mám na mysli víru v sebe sama a svůj tým a ZAUJETÍ jako hnací sílu k prosazení právě těch nápadů, které ostatní považují za nemožné. 

To vše dohromady opřeno o osobní vztah a důvěru vede k dlouhodobému úspěchu. Fair Play a Fair Business je to, co já považuji za podstatné. 

Ladislav Verner
Majitel