Venus III Turret

Venus III Turret

Nová podélná řezačka se systémem karuselového navíjení na čtyři hřídele je určena velkým tiskařským a zpracovatelským firmám, které hledají efektivní řešení pro vícenásobné řezání rolí o středním průměru s nejvyšší úrovní automatizace a produktivity. Zvýšení efektivnosti je především dáno snížením ztrátových časů a rychlejší výměnou zakázky. Horní průtah materiálu pak umožňuje udržet čisté pracovní prostředí pro zpracování obalových materiálů následně používaných ve farmaceutickém, kosmetickém a potravinářském průmyslu.

imperial metrics

Řezačka nejvyšší třídy vyvinutá pro zpracování zakázek s vícenásobným řezáním a středním průměrem navíjených rolí. Automatická výměna rolí a nových dutinek poskytuje vysokou užitnou hodnotu stroje a celkovou variabilitu příslušenství.

Hlavní parametry

 • Typ řezačkyhorní průtah…
 • Šíře materiálu1350 / 1600 / 1850…
 • Rychlost800 m/min
 • min. šíře materiálu300 mm
 • min. šíře řezu35 mm / 25 mm opce
 • průměr odvíjené role1300 / 1500 mm
 • hmotnost odvíjené role1500 / 2000 kg
Šíře3640 / 3890 / 4140 mm Délka5550 mm Výška2390 mm

Detailní parametry

 • Průměr navíjené role635 mm
 • vnitřní průměr dutinky76.2 / 152.4 mm
 • zatížení navíjecí hřídele400 kg
 • upnutí odvíjené rolebezhřídelové
 • brzdění odvíjené roleAC servomotor
 • integrované hydraulické nakládání roleano
 • regulace odvíjecího tahuAC servomotor + tanečnice
 • stranová regulacedigitální
 • řezáníkotoučové nože /žiletky
 • způsob řezánís opásáním spodní nožové hřídele / tečné
 • regulace navíjecího tahutenzometrický válec + frikční kroužky
 • min. navíjecí tahod 50 N/m
 • max. navíjecí tahca. 750 N
 • přídržné lišty2 na navíjení
 • rozháněcí (banánový) válecpoháněný a nastavitelný
 • naklápěcí válec2 kusy, úhlově nastavitelný
 • excentrický válecúhlově nastavitelný
 • vodící válcelehké hliníkové s vrstvou korku
 • ovládánídotykové obrazovky, Mitsubishi PLC
 • dálková diagnostikamodem
 • hmotnost stroje12 700 – 13 800 kg
 • Systém receptůano


Materiály

 • Papír17 – 200 g/m2
 • PP, PET0.010 – 0.060 mm
 • LDPE0.020 – 0.200 mm
 • HDPE0.012 – 0.060 mm
 • laminátpapír + Al (+folie)…
 • Produktivita a efektivita

  • Bezkonkurenční parametry strojů

   Nová inovované generace podélných řezaček VENUS III Turret se vyznačuje vynikajícím poměrem mezi cenou a kvalitou a nabízí bezkonkurenční parametry ve svých kategoriích řezaček s nejvyšší možnou přidanou hodnotou. Stabilní konstrukce je zárukou maximální mechanické rychlosti 800 m/min, max. průměru navíjení 635 mm, max. průměru odvíjení 1500 mm s max. hmotností 2000 kg a min. šířky řezu 25 mm. Stroj je dostupný v šířkových variantách 1350 / 1600 / 1850 mm.

  • Široké spektrum zpracovávaných materiálů

   Stabilní konstrukce strojů, precisní systém řízení tahů se zpětnou vazbou, AC servomotory a široký rozsah odvíjecích a navíjecích tahů zaručují zpracování nejširšího možného spektra materiálů. PP a PET folie od 8 mikronů, HDPE od 12 mikronů, LDPE od 20 mikronů a papír od 17 g/m2.

  • Řezací techniky

   Variabilní nožová sekce v řezací jednotce nabízí několik variant řezání. Nejběžnějším způsobem je tečné řezání spodními a horními kotoučovými noži nebo žiletkami oproti segmentu s drážkou. Pro náročnější tenké materiály je možné volit řezání s opásáním spodní nožové hřídele spodními a horními kotoučovými noži.

  • Karuselový systém pro výměnu navíjecích hřídelí po ukončení navíjecího cyklu

   Výhody řezačky Venus III Turret vyplývají z dvou dodatečných navíjecích hřídelí umístěných po páru na jednom ze dvou nezávislých otočných karuselů. Tyto čtyři hřídele jsou určeny pro plynulejší výměnu zakázky při přechodu na nové dutinky.

  • Systém rotačních podpěr pro aretaci volných konců navíjecích hřídelí jejich výměny

   Unikátní design rotačních podpěrných ramen pro každou navíjecí hřídel během výměny zakázky a přechodu na nové dutinky umožňuje manipulovat s těžkými rolemi bez rizika přetížení navíjecích hřídelí.

  • Automatické nanášení lepících pásek

   Jednotka pro automatické nanášení lepících pásek spolehlivě slouží pro automatické zalepení konců navinutých kotoučů a/nebo pro spojení odříznutých pásků s dutinkami při automatické výměně navíjecích hřídelí bez nutné asistence obsluhy.

  • Pohony strojů

   Optimalizované řešení se čtyřmi AC servomotory a nízkou spotřebou energie. Hlavní AC servomotor pohání hlavní hnací válec s přítlačnými válečky, nožové hřídele a rozháněcí banánový válec. AC servomotor v odvíjení ve spolupráci s tanečnicovým válcem reguluje odvíjecí tah - rychle reaguje na vzniklé odchylky v tahu odvíjeného materiálu brzděním nebo roztáčením odvíjené role. Třetí a čtvrtý AC servomotor pohání vždy společný pár navíjecích hřídelí na každém karuselu.

 • Obslužnost

  • Bezhřídelové odvíjení

   Bezhřídelové upínání pneumatickými hlavami v kombinaci s integrovaným nakládáním pomocí hydraulicky sklopných ramen zajišťuje jednoduchou a rychlou manipulaci s odvíjenými rolemi a nabízí tak vysokou efektivitu a komfort obsluhy při výměně zakázky.

  • Spojovací stůl

   Spojovací stůl se dvěma pneumaticky ovládanými lištami, podsávanou a podsvětlenou deskou umožňuje snadné a přesné napojování nového materiálu a zvyšuje efektivitu při výměně zakázky.

  • Automatické polohování nožů / žiletek

   Automatický systém polohování nožů a žiletek zaručuje rychlé, přesné a snadné nastavení nožů/žiletek při výměně zakázky pomocí elektropneumatického manipulátoru. Zásadně zkracuje čas přechodu na jinou zakázku (přibližně 20 párů nožů/žiletek za 120 sekund), je ideální kombinovat jej s automatickým laserovým naváděním dutinek na navíjecích hřídelích.

  • Automatické laserové navádění dutinek

   Automaticky laserové navádění dutinek na navíjecích hřídelích umožňuje obsluze přesné a velice rychlé nastavení polohy dutinek pro novou zakázku. Automatický systém využívá společná data se systémem polohování nožů a v této kombinaci obou systémů nabízí efektivní řešení pro rychlou výměnu zakázky.

  • Stahování těžkých návinů

   Jednotka strojního stahování těžkých návinů pomáhá při manipulaci s těžkými náviny a zvyšuje efektivitu práce na stroji. Ramena stahovače sesunou nařezané role z hřídelí na odkládací hydraulický stojan. Odkládací tyče stojanu se mohou otáčet ve vertikálním i horizontálním směru. Nařezané role mohou být poté odkládány na paletu.

  • Příčný ořez navinutých rolí

   Automatický systém zaručuje bezpečné, kvalitní a rychlé příčné odříznutí pásů od navinutých rolí. Poskytuje efektivní řešení a vysoký komfort obsluhy hlavně při odřezávání většího počtu rolí. Společně s laserovým ukazovátkem pro polohování dutinek a s přídržnými lištami, které aktivně přidržují rozřezané pásy materiálu, systém eliminuje nežádoucí posun pásů a tím napomáhá k zajištění vysoké kvality navinutých rolí. Následná příprava pracovního cyklu je pak jednodušší, rychlejší a efektivnější.

  • Příčný ořez navinutých rolí

   Automatický systém zaručuje bezpečné, kvalitní a rychlé příčné odříznutí pásů od navinutých rolí. Poskytuje efektivní řešení a vysoký komfort obsluhy hlavně při odřezávání většího počtu rolí. Společně s laserovým ukazovátkem pro polohování dutinek a s přídržnými lištami, které aktivně přidržují rozřezané pásy materiálu, systém eliminuje nežádoucí posun pásů a tím napomáhá k zajištění vysoké kvality navinutých rolí. Následná příprava pracovního cyklu je pak jednodušší, rychlejší a efektivnější.

 • Kvalita rolí

  • Tenzomat II řízení tahů

   Tenzomat II je součástí základního vybavení strojů. Umožňuje precizní regulaci navíjecích a odvíjecí tahu během celého pracovního cyklu v uzavřené smyčce. Tendence k odchýlení tahu v odvíjeném pásu od požadované hodnoty je detekována změnou polohy tanečnice a dříve než se odchylka stačí výrazně projevit, řídící jednotka sníží nebo zvýší brzdný účinek AC servomotoru. K řízení regulačního procesu se využívá vyspělý systém PID regulace umožňující řezání velmi slabých a náročných materiálu. Systém pro přesnou regulaci navíjecího tahu pomocí PLC a tenzometrů měří skutečnou hodnotu tahu v každém momentu práce strojů. Tyto hodnoty jsou následně softwarově porovnávány s nastavenou hodnotou tahu (přepočtenou pomocí interního algoritmu) a podle zjištěných odchylek jsou prováděny korekce tahu pomocí změny tlaku vzduchu pod třecími pásky v navíjecích hřídelích. Vyvozená třecí síla je přes upínací frikční kroužky převáděna na tah v rozřezaných pásech. Frikční kroužky zaručují přesné rozdělení celkového tahu do jednotlivých pásů. Tah se zadává v kg/1 m šíře pásu a softwarově přepočítává dle poklesové křivky (Taper-curve) s ohledem na aktuální průměr návinu.

  • Rozháněcí banánový válec

   Úhlově nastavitelný poháněný rozháněcí válec banánového tvaru je složen z drážkovaných, tvrdě eloxovaných segmentů. Je situován před spodní nožovou hřídelí a významně tak zvyšuje kvalitu řezu u materiálů horší kvality. Svým banánovým tvarem dokáže vypnout i příčně nehomogenní materiály a zajistit rovnoměrný tah v celé šíři pásu materiálu.

  • excentrický válec

   Úhlově nastavitelný excentrický válec zajišťuje optimální přilehnutí pásu materiálu ke spodní nožové hřídeli při řezání příčně zvlněného vstupního pásu a tím přispívá k vyšší kvalitě řezu .

  • Nastavitelný vodicí válec

   Úhlově nastavitelný vodicí válec vyrovnává pás materiálu v příčném směru a přispívají k větší kvalitě výstupního produktu i v případě práce s méně kvalitní (kónickou) vstupní rolí.

  • Přítlačné válce

   Pogumované přítlačné válce na odklopných ramenech jsou uloženy na tyči s odpruženými segmenty zaručující co nejdokonalejší kontakt mezi přítlačným válcem a navíjenými rolemi. Nastavitelná síla přítlaku je pro každou navíjecí hřídel automaticky regulovaná podle šíře a aktuálního průměru návinu. Alternativou přítlačných válců přes celou šíři jsou separátní pogumované válce pro každou navíjenou roli, které zajistí vysokou kvalitu návinů i pro materiály s výrazně nestejnoměrnou tloušťkou.

  • přídržné lišty

   Po zastavení stroje přídržné lišty udržují tah v rozřezaných pásech a jejich polohu. Lišty se automaticky aktivují zastavením stroje a deaktivují při zahájení pracovního cyklu. Zaručují vysoký komfort při přípravě následného pracovního cyklu, snížení přípravného času a vyšší kvalita návinů.

  • Navíjení materiálů citlivých na tlak s minimální mezerou

   Tento způsob navíjení nachází uplatnění všude tam, kde není žádoucí tlak na navíjené kotouče vyvozený kontaktem mezi kotouči a přítlačnými válci. Přitom jsou navíjené pásy neustále přesně vedeny pro zajištění požadované kvality čel navíjených kotoučů. Obvykle je využíván při zpracování materiálů citlivých na tlak, samolepicích materiálů, materiálů s nanesenou vrstvou cold-seal nebo některých materiálů se specifickou strukturou povrchu.

  • Momentové navíjení

   Momentové navíjení se speciálními pneumaticky rozpínanými hřídelemi je alternativou k frikčnímu navíjení. Nachází uplatnění při řezání velmi kvalitních materiálů na velmi úzké kotouče, kdy je použití frikčních kroužků obtížně proveditelné.

 • Bezpečnost a ergonomie

  • Průtah materiálu nad hlavou

   Vedení materiálu „nad hlavou“ je významnou inovací umožňující vstup do nových odvětví zpracování obalů pro farmacii a potravinářství. Materiál je veden v dostatečné výšce nad úrovní podlahy, aby bylo zajištěno jeho čisté zpracování a zároveň umožněna snadná údržba a čištění výrobních prostor okolo stroje.

  • Intuitivní ovládání

   Pro zobrazování hlavních parametrů a chybových hlášení a pro zadávání volitelných parametrů strojů slouží dotykové ovládací panely s uživatelsky přátelským prostředím v navíjecí a řezací sekci. Pomocný ovládací panel v odvíjecí sekci včetně mobilního ovládače pro nakládání odvíjené role zajišťuje rychlou a pohodlnou manipulaci se vstupní rolí.

  • Design a ergonomie stroje

   Estetický a ergonomický design, s kvalitní povrchovou úpravou všech částí strojů, který klade důraz na maximální kompaktnost konstrukce.

  • Bezpečnostní prvky

   Stroje jsou konstruovány s maximálním důrazem na bezpečnost provozu a obsluhy. Všechny točivé elementy v řezací sekci jsou zajištěny bezpečnostními kryty a během pracovního cyklu jsou pro obsluhu nedostupné. Prostor navíjecích hřídelí zabezpečuje během navíjení laser-skener.

  • CE standardy

   Stroje jsou v souladu a vyhovují přísným evropským bezpečnostním normám. Pravidelně je vyhodnocována analýza rizik provozu a obsluhy a podle aktuálních úprav norem se mění bezpečnostní konstrukční prvky a doplňují nové.

Venus III Turret Reference

Venus III Turret Videa

Vyberte si z
rodiny řezaček:

#
VENUS III
#
PLUTO III
#
Venus III Turret
Spojovací stůl # # #
Automatické polohování nožů # # #
Dodatečný ořez problematického okraje # # #
Strojní odříznutí navinutých kotoučů # # #
Navíjení s minimální mezerou mezi náviny a přítlačnými válci # # #
Asistent polohování nožů # # #
Laserové nastavení dutinek # # #
Precizní kontrola tahů # # #

Rocco Panetta

Adresa: Converting Machinery USA tel: +1 631 750 3271
80 Remington Blvd, Ronkonkoma NY 11779, US
fax:
modbile: +1 516-250-8153
e-mail usa@soma-eng.com or use our contact form