VENUS III

VENUS III

VÝKONNÁ ŘEZAČKA S MOŽNOSTÍ PLNĚ AUTOMATICKÝCH FUNKCÍ

Nová generace podélné řezačky VENUS III poháněná servomotory představuje stroj nejvyšší třídy pro zpracování širokého spektra materiálů při vysokých rychlostech.

imperial metrics

Nová generace podélné řezačky VENUS III poháněná servomotory představuje stroj nejvyšší třídy pro zpracování širokého spektra materiálů při vysokých rychlostech.
Horní průtah materiálu mezi odvíjecí a navíjecí jednotkou umožňuje použití řezačky ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu. Vybavení stroje obsahuje automatický systém
polohování nožů a žiletek, automatické polohování dutinek, dotykový displej, vylepšený spojovací stůl, segmentovaný přítlačný válec, integrovaný systém stahování návinů,
otočný odkládací stojan, systém odsávání ořezaných okrajů a systém ořezu problematických okrajů.

Hlavní parametry

 • Typ řezačkyhorní průtah…
 • Šíře materiálu1350 / 1600 / 1850…
 • Rychlost800 m/min
 • min. šíře materiálu300 mm
 • min. šíře řezu35 mm / 25 mm opce
 • průměr odvíjené role1300 / 1500 mm
 • hmotnost odvíjené role1500 / 2000 kg
Šíře3330 / 3580 / 3830 mm Délka4650 mm Výška2390 mm

Detailní parametry

 • Průměr navíjené role815 / 635 mm
 • vnitřní průměr dutinky76 mm
 • zatížení navíjecí hřídele400 kg
 • upnutí odvíjené rolebezhřídelové
 • brzdění odvíjené roleAC servomotor
 • integrované hydraulické nakládání roleano
 • regulace odvíjecího tahuAC servomotor + tanečnice
 • stranová regulacedigitální
 • řezáníkotoučové nože /žiletky
 • způsob řezánís opásáním spodní nožové hřídele / tečné
 • regulace navíjecího tahutenzometrický válec + frikční kroužky
 • min. navíjecí tahod 50 N/m
 • max. navíjecí tahca. 750 N
 • přídržné lišty2 na navíjení
 • rozháněcí (banánový) válecpoháněný a nastavitelný
 • naklápěcí válec2 kusy, úhlově nastavitelný
 • excentrický válecúhlově nastavitelný
 • vodící válcelehké hliníkové s vrstvou korku
 • ovládánídotykové obrazovky, Mitsubishi PLC
 • dálková diagnostikamodem
 • hmotnost stroje9 500 – 10 350 kg


Materiály

 • Papír17 – 200 g/m2
 • PP, PET0.008 – 0.060 mm
 • LDPE0.020 – 0.200 mm
 • HDPE0.012 – 0.060 mm
 • laminátpapír + Al (+folie)…
 • Produktivita a efektivita

  • Bezkonkurenční parametry strojů

   Nová inovované generace podélných řezaček VENUS III se vyznačuje vynikajícím poměrem mezi cenou a kvalitou a nabízí bezkonkurenční parametry ve svých kategoriích řezaček s nejvyšší možnou přidanou hodnotou. Stabilní konstrukce je zárukou maximální mechanické rychlosti 800 m/min, max. průměru navíjení 815 mm, max. průměru odvíjení 1500 mm s max. hmotností 2000 kg a min. šířky řezu 25 mm. Stroj je dostupný v šířkových variantách 1350 / 1600 / 1850 mm.

  • Široké spektrum zpracovávaných materiálů

   Stabilní konstrukce strojů, precisní systém řízení tahů se zpětnou vazbou, AC servomotory a široký rozsah odvíjecích a navíjecích tahů zaručují zpracování nejširšího možného spektra materiálů. PP a PET folie od 8 mikronů, HDPE od 12 mikronů, LDPE od 20 mikronů a papír od 17 g/m2.

  • Řezací techniky

   Variabilní nožová sekce v řezací jednotce nabízí několik variant řezání. Nejběžnějším způsobem je tečné řezání spodními a horními kotoučovými noži nebo žiletkami oproti segmentu s drážkou. Pro náročnější tenké materiály je možné volit řezání s opásáním spodní nožové hřídele spodními a horními kotoučovými noži.

  • Pohony strojů

   Optimalizované řešení se třemi AC servomotory a nízkou spotřebou energie. Hlavní AC servomotor pohání hlavní hnací válec s přítlačnými válečky, nožové hřídele a rozháněcí banánový válec. AC servomotor v odvíjení ve spolupráci s tanečnicovým válcem reguluje odvíjecí tah - rychle reaguje na vzniklé odchylky v tahu odvíjeného materiálu brzděním nebo roztáčením odvíjené role. Třetí AC servomotor pohání společně obě navíjecí hřídele.

 • Obslužnost

  • Bezhřídelové odvíjení

   Bezhřídelové upínání pneumatickými hlavami v kombinaci s integrovaným nakládáním pomocí hydraulicky sklopných ramen zajišťuje jednoduchou a rychlou manipulaci s odvíjenými rolemi a nabízí tak vysokou efektivitu a komfort obsluhy při výměně zakázky.

  • Spojovací stůl

   Spojovací stůl se dvěma pneumaticky ovládanými lištami, podsávanou a podsvětlenou deskou umožňuje snadné a přesné napojování nového materiálu a zvyšuje efektivitu při výměně zakázky.

  • Automatické polohování nožů / žiletek

   Automatický systém polohování nožů a žiletek zaručuje rychlé, přesné a snadné nastavení nožů/žiletek při výměně zakázky pomocí elektropneumatického manipulátoru. Zásadně zkracuje čas přechodu na jinou zakázku (přibližně 20 párů nožů/žiletek za 120 sekund), je ideální kombinovat jej s automatickým laserovým naváděním dutinek na navíjecích hřídelích.

  • Automatické laserové navádění dutinek

   Automaticky laserové navádění dutinek na navíjecích hřídelích umožňuje obsluze přesné a velice rychlé nastavení polohy dutinek pro novou zakázku. Automatický systém využívá společná data se systémem polohování nožů a v této kombinaci obou systémů nabízí efektivní řešení pro rychlou výměnu zakázky.

  • Stahování těžkých návinů

   Jednotka strojního stahování těžkých návinů pomáhá při manipulaci s těžkými náviny a zvyšuje efektivitu práce na stroji. Ramena stahovače sesunou nařezané role z hřídelí na odkládací hydraulický stojan. Odkládací tyče stojanu se mohou otáčet ve vertikálním i horizontálním směru. Nařezané role mohou být poté odkládány na paletu.

  • Recepty

   Pro ukládání všech provozních parametrů jsou stroje standardně vybaveny systémem pracovních receptů. Všechny provozní parametry jako rychlost, zrychlení, tahy, přítlaky, polohy manipulátoru nožů/žiletek a laserového navádění dutinek jsou ukládány do pamětí dotykových displejů.

  • Příčný ořez navinutých rolí

   Automatický systém zaručuje bezpečné, kvalitní a rychlé příčné odříznutí pásů od navinutých rolí. Poskytuje efektivní řešení a vysoký komfort obsluhy hlavně při odřezávání většího počtu rolí. Společně s laserovým ukazovátkem pro polohování dutinek a s přídržnými lištami, které aktivně přidržují rozřezané pásy materiálu, systém eliminuje nežádoucí posun pásů a tím napomáhá k zajištění vysoké kvality navinutých rolí. Následná příprava pracovního cyklu je pak jednodušší, rychlejší a efektivnější.

 • Kvalita rolí

  • Tenzomat II řízení tahů

   Tenzomat II je součástí základního vybavení strojů. Umožňuje precizní regulaci navíjecích a odvíjecí tahu během celého pracovního cyklu v uzavřené smyčce. Tendence k odchýlení tahu v odvíjeném pásu od požadované hodnoty je detekována změnou polohy tanečnice a dříve než se odchylka stačí výrazně projevit, řídící jednotka sníží nebo zvýší brzdný účinek AC servomotoru. K řízení regulačního procesu se využívá vyspělý systém PID regulace umožňující řezání velmi slabých a náročných materiálu. Systém pro přesnou regulaci navíjecího tahu pomocí PLC a tenzometrů měří skutečnou hodnotu tahu v každém momentu práce strojů. Tyto hodnoty jsou následně softwarově porovnávány s nastavenou hodnotou tahu (přepočtenou pomocí interního algoritmu) a podle zjištěných odchylek jsou prováděny korekce tahu pomocí změny tlaku vzduchu pod třecími pásky v navíjecích hřídelích. Vyvozená třecí síla je přes upínací frikční kroužky převáděna na tah v rozřezaných pásech. Frikční kroužky zaručují přesné rozdělení celkového tahu do jednotlivých pásů. Tah se zadává v kg/1 m šíře pásu a softwarově přepočítává dle poklesové křivky (Taper-curve) s ohledem na aktuální průměr návinu

  • Rozháněcí banánový válec

   Úhlově nastavitelný poháněný rozháněcí válec banánového tvaru je složen z drážkovaných, tvrdě eloxovaných segmentů. Je situován před spodní nožovou hřídelí a významně tak zvyšuje kvalitu řezu u materiálů horší kvality. Svým banánovým tvarem dokáže vypnout i příčně nehomogenní materiály a zajistit rovnoměrný tah v celé šíři pásu materiálu.

  • Excentrický válec

   Úhlově nastavitelný excentrický válec zajišťuje optimální přilehnutí pásu materiálu ke spodní nožové hřídeli při řezání příčně zvlněného vstupního pásu a tím přispívá k vyšší kvalitě řezu .

  • Nastavitelný vodicí válec

   Úhlově nastavitelný vodicí válec vyrovnává pás materiálu v příčném směru a přispívají k větší kvalitě výstupního produktu i v případě práce s méně kvalitní (kónickou) vstupní rolí.

  • Přítlačné válce

   Pogumované přítlačné válce na odklopných ramenech jsou uloženy na tyči s odpruženými segmenty zaručující co nejdokonalejší kontakt mezi přítlačným válcem a navíjenými rolemi. Nastavitelná síla přítlaku je pro každou navíjecí hřídel automaticky regulovaná podle šíře a aktuálního průměru návinu. Alternativou přítlačných válců přes celou šíři jsou separátní pogumované válce pro každou navíjenou roli, které zajistí vysokou kvalitu návinů i pro materiály s výrazně nestejnoměrnou tloušťkou.

  • Přídržné lišty

   Po zastavení stroje přídržné lišty udržují tah v rozřezaných pásech a jejich polohu. Lišty se automaticky aktivují zastavením stroje a deaktivují při zahájení pracovního cyklu. Zaručují vysoký komfort při přípravě následného pracovního cyklu, snížení přípravného času a vyšší kvalita návinů.

  • Navíjení materiálů citlivých na tlak s minimální mezerou

   Tento způsob navíjení nachází uplatnění všude tam, kde není žádoucí tlak na navíjené kotouče vyvozený kontaktem mezi kotouči a přítlačnými válci. Přitom jsou navíjené pásy neustále přesně vedeny pro zajištění požadované kvality čel navíjených kotoučů. Obvykle je využíván při zpracování materiálů citlivých na tlak, samolepicích materiálů, materiálů s nanesenou vrstvou cold-seal nebo některých materiálů se specifickou strukturou povrchu.

  • Momentové navíjení

   Momentové navíjení se speciálními pneumaticky rozpínanými hřídelemi je alternativou k frikčnímu navíjení. Nachází uplatnění při řezání velmi kvalitních materiálů na velmi úzké kotouče, kdy je použití frikčních kroužků obtížně proveditelné.

 • Bezpečnost a ergonomie

  • Průtah materiálu nad hlavou

   Vedení materiálu „nad hlavou“ je významnou inovací umožňující vstup do nových odvětví zpracování obalů pro farmacii a potravinářství. Materiál je veden v dostatečné výšce nad úrovní podlahy, aby bylo zajištěno jeho čisté zpracování a zároveň umožněna snadná údržba a čištění výrobních prostor okolo stroje.

  • Intuitivní ovládání

   Pro zobrazování hlavních parametrů a chybových hlášení a pro zadávání volitelných parametrů strojů slouží dotykové ovládací panely s uživatelsky přátelským prostředím v navíjecí a řezací sekci. Pomocný ovládací panel v odvíjecí sekci včetně mobilního ovládače pro nakládání odvíjené role zajišťuje rychlou a pohodlnou manipulaci se vstupní rolí.

  • Design a ergonomie stroje

   Estetický a ergonomický design, s kvalitní povrchovou úpravou všech částí strojů, který klade důraz na maximální kompaktnost konstrukce.

  • Bezpečnostní prvky

   Stroje jsou konstruovány s maximálním důrazem na bezpečnost provozu a obsluhy. Všechny točivé elementy v řezací sekci jsou zajištěny bezpečnostními kryty a během pracovního cyklu jsou pro obsluhu nedostupné. Prostor navíjecích hřídelí zabezpečuje během navíjení laser-skener.

  • CE standardy

   Stroje jsou v souladu a vyhovují přísným evropským bezpečnostním normám. Pravidelně je vyhodnocována analýza rizik provozu a obsluhy a podle aktuálních úprav norem se mění bezpečnostní konstrukční prvky a doplňují nové.

VENUS III Reference

VENUS III Videa

High-tech drupa 2012 Spotlight

Vyberte si z
rodiny řezaček:

#
VENUS III
#
PLUTO III
#
Venus III Turret
Spojovací stůl # # #
Automatické polohování nožů # # #
Dodatečný ořez problematického okraje # # #
Strojní odříznutí navinutých kotoučů # # #
Navíjení s minimální mezerou mezi náviny a přítlačnými válci # # #
Asistent polohování nožů # # #
Laserové nastavení dutinek # # #
Precizní kontrola tahů # # #

Rocco Panetta

Adresa: Converting Machinery USA tel: +1 631 750 3271
80 Remington Blvd, Ronkonkoma NY 11779, US
fax:
modbile: +1 516-250-8153
e-mail usa@soma-eng.com or use our contact form