LAMIFLEX

LAMIFLEX

Duplexní bezředidlový laminátor Lamiflex je ideálním strojem pro začínající firmy, které vstupují do segmentu laminace a hledají nové podnikatelské příležitosti.

Lamiflex představuje efektivní nástroj pro produkci laminátů širokého spektra flexibilních obalových materiálů včetně BOPP, PET, PE, LDPE, PP, AL folie nebo papíru.

 • Produktivita a efektivita

  • Bezkonkurenční parametry stroje

   Nová generace bezředidlových laminátorů LAMIFLEX vyznačující se jednoduchou konstrukcí je ideálním modelem pro firmy začínající s laminací. Nízká pořizovací cena, vysoká kvalita produkce a bezkonkurenční parametry nabízí nejvyšší možnou přidanou hodnotu ve své kategorii laminátorů. Stabilní konstrukce zaručuje maximální mechanickou rychlost 350 m/min, max. průměr zpracovávaných rolí 1000 mm s max. hmotností 800 kg a min. šířku laminace 300 mm. Stroj je dostupný v šířkových variantách 850 a 1320 mm.

  • Široké spektrum zpracovávaných materiálů

   Stabilní konstrukce stroje, precisní systém řízení tahů ve čtyřech sekcích, frekvenčně řízené pohony, tenzometrický válec a široké spektrum odvíjecích a navíjecích tahů zaručuje zpracování nejširšího možného spektra materiálů. PET folie od 8 mikronů, BOPP od 12 mikronů, Al folie od 9 mikronů a papír od 30 g/m2.

  • Řízení temperace válců

   Systém řízení teploty zajišťuje temperaci válců jednotky nanášení lepidla a laminovací jednotky. Celý systém se skládá ze tří okruhů s nezávislou regulací teploty na nastavenou hodnotu pomocí samostatných temperačních jednotek. První okruh slouží k temperaci dávkovacích válců, druhý k temperaci aplikačního válce a třetí okruh k temperaci laminačního válce. Všechny temperované válce jsou dvouplášťové pro optimální přenesení tepla. Díky samostatně vyhřívanému aplikačnímu válci lze nastavit vyšší teplotu válce pro aplikaci lepidla na materiál než na dávkovacích válcích. Lepidlo je při nanášení na materiál více tekuté a lépe se rozprostírá a přitom na dávkovacích válcích nedochází k tvrdnutí lepidla, protože má nižší teplotu. Kvalitnější nános lepidla za vyšších teplot umožňuje provoz vyššími rychlostmi a zvyšuje technologické možnosti pro široké spektrum materiálů.

  • Bezhřídelové odvíjení a navíjení

   Bezhřídelové odvíjecí a navíjecí jednotky zajišťují rychlé, snadné a nenamáhavé upínání rolí pomocí horizontálního pohybu bočnic odvíjení a navíjení. Výběr mezi mechanickými upínacími konusy (průměr 76,2 mm – 3“ a průměr 152,4 mm - 6“) a pneumatickými rozpínacími hlavami (průměr 152,4 mm - 6“) poskytuje širokou variabilitu řešení pro konkrétní zákaznické potřeby.

  • Přenášecí válec sleevového typu

   Originální konstrukce přenášecího válce v provedení sleevového typu s vyklopením jedné strany válce nabízí efektivní řešení umožňující velmi rychlou a snadnou výměnu sleevu přímo ve stroji. Unikátní jednoduchý válcový systém uložení sleevu vyžaduje nižší tlak vzduchu pro navlékání než kuželové systémy, které spotřebují mnohem vyšší tlak. Sleevové řešení znamená pro zákazníka velkou úsporu provozních nákladů. Sleevy jsou levnější než celé pogumované válce, jsou lépe skladovatelné a snadno ručně manipulovatelné. Velmi tuhé provedení přenášecího válce o průměru 152,905 mm umožňuje nános malých šířek lepidla a v kombinaci s masivní tříválcovou laminační jednotkou zajišťuje kvalitní spojení materiálů malých šířek již od 300 mm.

 • Obslužnost

  • Odsávání aerosolu lepidla

   Originální řešení systému odsávání aerosolu lepidla z jednotky nanášení. Sběrač přes celou šíři nanášecích válců pracuje s velkou účinností a odsaje spolehlivě i ze středu stroje. Odvod vzdušniny ze sběrače je realizován pomocí dvou hadic tak, aby hadice neomezovaly pozorování kvality nánosu lepidla. Sběrač je odklopný -  polohovatelný, nepřekáží při práci a zajišťuje vysokou hygienu práce také při čištění válců etylacetátem. Druhý sběrač v horní dráze materiálu před laminací odsaje zbytky lepidlové mlhy unášené materiálem a snižuje tak znečistění prostoru laminace od lepidlové mlhy. Oba sběrače jsou vybaveny snadno vyměnitelným filtrem.

  • Dávkování lepidla

   Jednoduchý systém dávkování pro jednokomponentní nebo dvoukomponentní lepidla s automatickým doplňováním složek přímo ze sudů zajišťuje bezproblémovou dodávku lepidla s minimem ruční manipulace. Dávkovače mají vyhřívané nádoby, ze kterých jsou složky dopravovány vyhřívanými hadicemi do koncové hlavy. Max. hladinu doplnění lepidla hlídá ultrazvukový senzor. Informací o hladině doplnění lepidla je automaticky řízeno dávkování lepidla z dávkovače do laminátoru.

  • Recepty

   Pro ukládání všech provozních parametrů je stroj standardně vybaven systémem pracovních receptů. Všechny provozní parametry jako rychlost, tahy, přítlaky, dávkování lepidla, adt. jsou ukládány do paměti Touch-screen displeje. Kapacita paměti zaručuje uložení 1000 receptů a jejich opětovné vyvolání při opakování stejné zakázky.

  • Předmytí nanášecích válců

   Automatický režim předmytí nanášecích válců od zbytků lepidla významně šetří náklady a minimalizuje čas obsluhy po skončení práce na laminátoru. Po ukončení automatického předmytí obsluha v ručním režimu s bezpečnostním nožním spínačem domyje zbytky lepidla a osuší přenášecí sleeve.

 • Kvalita rolí

  • Regulace tahů

   Regulaci odvíjecího tahu zajišťují frekvenčně řízené pohony, které velice přesně reagují na vzniklé výkyvy tahu materiálu. Systém umožňuje přesnou regulaci tahů v závislosti na charakteristikách právě zpracovávaného materiálu. Celý systém je navržen tak, aby umožňoval zpracovávat co nejširší spektrum možných materiálu, tomu odpovídá i nastavený rozsah tahů 30 – 250 N. Tento systém umožňuje laminaci slabých a náročných materiálů a nabízí vysokou produktivitu práce, komfort obsluhy a nízké ztráty materiálů při rozjezdech a dojezdech.
   Regulaci navíjecího tahu zajišťuje systém pro přesnou regulaci dle průměru role a zvoleného průběhu - „Taper tension“. Systém umožňuje přesnou regulaci tahů v závislosti na charakteristikách právě zpracovávaného materiálu. Celý systém je navržen tak, aby umožňoval zpracovávat co nejširší spektrum možných materiálu, tomu odpovídá i nastavený rozsah tahů 50 – 320 N. Pro snižování tahu je možné využít lineární nebo parabolický průběh.
   Druhý systém, který reguluje navíjecí tah, je systém pro přesnou regulaci navíjecího přítlaku podle průměru role „Taper press“. Systém umožňuje přesnou regulaci tahů v závislosti na charakteristikách právě zpracovávaného materiálu. Celý systém je navržen tak, aby umožňoval zpracovávat co nejširší spektrum možných materiálu, tomu odpovídá i nastavený rozsah tahů 50 – 320 N. Oba systémy umožňují provedení kvalitních návinů pro širokou škálu zpracovávaných materiálů a tím vytvářejí dobré podmínky pro vyzrávání laminátu a jeho další zpracování s vysokou produktivitou a malými ztrátami materiálu.

  • Tříválcová laminace

   Kvalitní laminace materiálů je zajištěna pomocí tří válců, které zaručují velkou tuhost, malou styčnou plochu gumy a velký úhel náběhu materiálů pro dokonalejší stlačení materiálů a vytlačení vzduchu při laminaci. Další výhodou je snadné vyjímání a manipulace s pogumovaným válcem díky jeho nízké hmotnosti.

  • Nanášení lepidla

   Precizní provedení nanášecích válců, mechanické zajištění dávkovací štěrbiny s velkou tuhostí a přesné uložení válců umožňuje přesné a dlouhodobě konstantní dávkování lepidla. Dvouplášťová konstrukce válců V2 a V4 pro rovnoměrné rozložení teploty na povrchu válců zajišťuje rovnoměrný nános lepidla napříč šířkou materiálu. Dorazy pracovní polohy a precizní regulace přítlaku zajišťují konstantní přenos lepidla při velkém rozsahu rychlostí. Plovoucí uložení s kompenzací hmotnosti válce umožňuje rovnoměrný přítlak válce a tím konstantní přenos lepidla v celé šíři.

  • Automatická stranová regulace

   Automaticky řízený horizontální pohyb odvíjecích jednotek k dosažení stabilní vzájemné polohy odvíjených materiálů a vysoké kvality návinů při nekvalitních vstupních rolích. Možnost využití korekčního tlačítka u stranových regulací odvíjených materiálů +/- 3 mm. Automatická regulace podle okraje pásu materiálu pomocí ultrazvukového snímače zvyšuje schopnost laminovat role nižší kvality při vysoké rychlosti. To znamená zvýšení produktivity následného řezání vyššími rychlostmi a úspory nákladů díky menšímu množství odpadů.

  • Nastavitelné vodicí válce

   Úhlově nastavitelné vodicí válce v odvíjecích a navíjecích jednotkách vyrovnávají pás materiálu v příčném směru a přispívají k větší kvalitě nanášení lepidla, laminace a návinu i v případě práce s méně kvalitními (kónickými) vstupními rolemi. Tím zvyšují komfort obsluhy a produktivitu práce na laminátoru.

  • Chladící válec

   Poháněný chladicí válec je volitelným příslušenstvím. Ruční regulace průtoku chladící vody zajišťuje chlazení laminátu před navinutím do role, čímž pomáhá omezit teleskopování navíjených rolí. Teleskopování rolí vzniká při nesprávně zvoleném množství lepidla v laminátu a při nesprávně zvoleném průběhu tahu při navíjení. Opásáním materiálu okolo chladicího válce se efektivně ochladí laminát a zvýší viskozita lepidla a tím se zvýší odolnost navíjených rolí. Toto řešení je důležité pro výrobu laminátů s papírem a zvyšuje technologické možnosti stroje.

 • Bezpečnost a ergonomie

  • Intuitivní ovládání

   Pro zobrazování hlavních parametrů a chybových hlášení a pro zadávání volitelných parametrů stroje slouží dotykový ovládací panel s uživatelsky přátelským prostředím na sloupu nanášecí jednotky. Pomocné ovládací panely pro odvíjecí a navíjecí jednotky jsou logicky zakomponovány do designu stroje, zajišťují rychlou a pohodlnou manipulaci s rolemi a pomáhají při rozjezdu a zastavení stroje.

  • Design a ergonomie stroje

   Estetický a ergonomický design, s kvalitní povrchovou úpravou všech viditelných částí stroje, který klade důraz na maximální kompaktnost konstrukce a minimální zastavenou plochu.

  • Bezpečnostní prvky

   Stroj je konstruován s maximálním důrazem na bezpečnost provozu a obsluhy. Prostor točících se válců v nanášecí jednotce je po celou dobu provozu chráněn bezpečnostním krytem a zamezuje nežádoucímu vstupu. Odvíjecí a navíjecí jednotky jsou chráněny bezpečnostním plotem se zamykatelnou závorou.

  • CE standardy

   Stroj je v souladu a vyhovuje přísným evropským bezpečnostním normám. Pravidelně je vyhodnocována analýza rizik provozu a obsluhy a podle aktuálních úprav norem se mění bezpečnostní konstrukční prvky a doplňují nové.

  • Čistota práce

   Při konstrukci laminátoru bylo také dbáno na vysokou čistotu práce. Stroj je vybaven originálními prvky v místech, kde se pracuje s jednokomponentním nebo dvoukomponentním lepidlem tak, aby zajistil maximální hygienu práce, čistotu zpracovávaných materiálů a bezpečnost obsluhy.

imperial metrics

Duplexní bezředidlový laminátor Lamiflex je ideálním strojem pro začínající firmy, které vstupují do segmentu laminace a hledají nové podnikatelské příležitosti. Laminátor nabízí rychlou návratnost investice, vysokou kvalitu laminace, snadnou obsluhu a nízké provozní náklady.

Hlavní parametry

 • Šíře materiálu850 / 1100 / 1320 /…
 • Rychlost350 m/min
 • Průměr / hmotnost role850 mm / 800 kg
 • Druh laminacebezředidlová
 • min. šíře materiálu300 mm
Šíře2350 / 2600 / 2800 / 3000 mm Délka6000 mm Výška3550 mm

Detailní parametry

 • maximální šíře laminace840 / 1090 / 1310 / 1490 mm
 • vnitřní průměr dutinky76.2 / 152.4 mm
 • tah v materiálu na navíjení50 N – 250 N
 • tah v materiálu na odvíjení30 N – 200 N
 • odvíjení / navíjeníbezhřídelové
 • brzdění odvíjených / navíjených rolífrekvenční motor
 • regulace tahůthree frequently controlled motors + load cell
 • stranová regulacedigitální stranová regulace
 • výměna sleevu předávacího válcepředávací válec sleevového typu
 • systém temperace válců3 okruhový systém
 • odsávání aerosolu lepidlasběrač přes celou šíři stroje
 • pohonyfrekvenční motory
 • ovládánídotykové obrazovky, Siemens PLC
 • systém receptůano
 • vzdálená komunikacemodem
 • chladicí válecano
 • ionizační tyčeano
 • další příslušenstvíkorona – jednotka úpravy povrchového napětí, Dávkovací zařízení lepidla – 1 nebo 2 komponenty


Materiály

 • Primární materiály pro nanesení lepidla:
 • BOPP0.012 – 0.08 mm
 • PET0.01 – 0.03 mm
 • PE, LDPE0.03 – 0.20 mm
 • OPA0.012 – 0.06 mm
 • CAST PP0.04 – 0.15 mm
 • CAST PA0.04 – 0.08 mm
 • AL foil0.012 – 0.04 mm
 • Papír30 – 150 g/m2
 • laminátydo 150 g/m2
 • Sekundární materiály – laminované:
 • BOPP0.012 – 0.08 mm
 • PET0.008 – 0.03 mm
 • PE, LDPE0.02 – 0.20 mm
 • OPA0.012 – 0.06 mm
 • CAST PP0.02 – 0.15 mm
 • CAST PA0.02 – 0.08 mm
 • AL fólie0.007 – 0.04 mm
 • Papír30 – 150 g/m2
 • Maximální tloušťka materiálu na navíjení0.55 mm
 • Maximální tloušťka materiálu na odvíjení0.30 mm

LAMIFLEX Reference

LAMIFLEX Videa

High-tech drupa 2012 Spotlight

Rocco Panetta

Adresa: Converting Machinery USA tel: +1 631 750 3271
80 Remington Blvd, Ronkonkoma NY 11779, US
fax:
modbile: +1 516-250-8153
e-mail usa@soma-eng.com or use our contact form