PREMIA

PREMIA

NEJPRODÁVANĚJŠÍ TISKOVÝ STROJ PRO DLOUHÉ ZAKÁZKY PREMIA

nabízí unikátní kombinaci nejprodávanějšího osmibarevného flexografického stroje a nejmodernějších technologií obvykle dostupných jen ve strojích nejvyšší třídy.

imperial metrics

Poslední přírůstek do rodiny flexografických strojů Soma Flex nabízí unikátní kombinaci nejprodávanějšího osmibarevného flexografického stroje a nejmodernějších technologií obvykle dostupných jen ve strojích nejvyšší třídy.
Neobyčejný mix hi-tech komponentů, pevné konstrukce, energetické úspornosti a nízkých nároků na údržbu.

Hlavní parametry

 • Počet barevníků8
 • Šíře tisku1450 mm
 • Délka tisku400 – 915 mm
 • Rychlost450 / 500 m/min
 • průměr role1000 mm
 • provedeníhřídelové /…
 • technologie sleevůano
Šíře6060 / 6310 / 6530 / 6780 mm Délka15500 mm Výška4650 mm

Detailní parametry

 • šíře materiálu1500 mm
 • min. šíře materiálu600 mm
 • min. délka tisku400 mm
 • tah v materiálu10 ÷ 420 N
 • průměr dutinek76.2 / 152.4 mm
 • váha role1000 kg
 • lihové barvyano
 • vodou ředitelné barvyano
 • UV barvyano
 • hmotnost stroje45 000 kg


Materiály

 • LD PE0.020 – 0.160 mm
 • HD PE / PP0.012 – 0.100 mm
 • CPP0.020 – 0.050 mm
 • BOPP, PET, OPA0.010 – 0.025 mm
 • papír25 – 120 g/m2
 • laminát0.020 – 0.160 mm
 • Produktivita a efektivita

  • Inovovaná technologie přímých pohonů

   Asynchronní elektromotory v kombinaci s frekvenčními měniči zabezpečují rychlé a plynulé zrychlení a zpomalení pohybujících se hmot. Pohony stroje umožňují dosažení velice nízké úrovně tahu pásu - až 10N, což je důležité u tenkých potiskovaných materiálů. Přímé pohony formových a rastrových válců včetně řídicí elektroniky a softwaru zaručují spolehlivou a mnohými aplikacemi prověřenou úroveň zvládnutí “gearless” technologie.

  • Inkflow elite čerpání barev

   Nová generace čerpání barev. V každém okruhu čerpání pro jednotlivý barevník jsou nainstalována dvě čerpadla, která jsou regulována nezávisle na sobě, což umožňuje kontrolovat poměr sací a výtlačné síly. Obě čerpadla společně s ventily jsou umístěny na výsuvné kazetě čerpací jednotky. Pomocí rychloupínačů je čerpací jednotka odpojena, celou kazetu lze vysunout a pohodlně a rychle vyměnit za jinou náhradní nebo provést opravu pohodlně na stole.

  • Inkstorm automatické mytí

   Systém automatického mytí barevníků zajišťuje dokonalé odsátí zbytkové barvy ze všech částí a minimalizuje ztrátového množství barvy obecně spojeného s funkcí automatického mytí. Následně promývá celý systém včetně raklových komor, rastrových válců, hadic, sacího potrubí a filtračního koše. Nabízí možnost volby mezi několika standardními mycími programy a současně možnost nastavení individuálních programů odpovídající konkrétním potřebám zákazníka. Nejkratší cyklus mytí trvá 3 minuty a spotřebuje 6 litrů ředidla. Proces mytí může probíhat současně při tisku na nepoužívaných barevnících a významně tak zkrátí čas přípravy a nájezdu nové zakázky.

  • Fast adapt adaptivní nastavení raklové komory

   Patentovaný systém uložení a adaptivního nastavení raklové komory automaticky kompenzuje opotřebení raklových nožů při zachování přesného úhlu raklového nože k povrchu rastrového sleevu po celou dobu jeho životnosti. Neměnná geometrie pracovní oblasti raklového nože zajistí vysokou životnost nožů v závislosti na jeho typu a eliminuje vliv změny tlaku. Adaptivní nastavení eliminuje vliv změny tlaku v okruhu čerpání na polohu raklové komory a raklového nože a zaručuje opakované nastavení raklové komory do pracovní pozice po jejím odstavení.

  • Falcon II inteligentní nastavení zakázky

   Systém automatického nastavení tiskových tlaků a poloautomatického nastavení registru. Poloha suportů rastrových a tiskových válců je automaticky nastavena dle tiskového receptu nebo systémem automatického nastavení tiskových tlaků. Automatické nastavení tiskových tlaků je provedeno bez tisku a s funkcí ochrany tiskových štočků - PLATE SAFE. Protože je nastavení tiskových tlaků realizováno bez potisku, je možné ujetý materiál vrátit zpět a začít nastavovat registr od začátku role. Poloha délkového a příčného registru je poloautomaticky nastavena systémem SMART REGISTER, kde tento systém minimalizuje spotřebu materiálu možností vyhodnocení statického obrázku soutiskových značek. Systém představuje výrazné snížení času pro najetí nové zakázky a úsporu materiálu především pro krátké a střední zakázky. Celková spotřeba materiálu se pohybuje do 50 m.

  • CDTS - tepelná stabilizace centrálního válce

   Patentovaný systém tepelné stabilizace reguluje teplotu centrálního válce na teplotu okolního prostředí. V kombinaci s elektronickou kompenzací přítlaků, která reaguje okamžitě na odchylku teploty centrálního válce od teploty rámu stroje, je nejvyšší garancí stability tisku v jakémkoliv okamžiku práce flexotiskovém stroji.

   Toto řešení zajistí precizní trvalé nastavení tiskových tlaků nezávisle na změnách teplotních poměrů v okolí stroje. Max. efektivitu zajistí tento systém v kombinaci se systémem receptů, kdy každá výrobní zakázka má uloženy své optimální parametry v paměti, včetně teploty okolí. Při jejím opětovném vyvolání nemusí však teplota okolního prostředí odpovídat původní teplotě. Systém tepelné stabilizace automatický vykompenzuje vzniklou odchylku a na výsledném tisku se nic nepromítne.

  • PCTS – tepelná stabilizace tiskového válce

   Patentovaný systém tepelné stabilizace tiskových a rastrových válců představuje důležitý štít před teplem působícím na sleevy, tiskové štočky a tím i na tiskové body. Rastrové a tiskové válce jsou ovlivňovány zákonem tepelné roztažnosti jako všechny ostatní části podílející se na tiskovém výsledku. Největší prokázaný zdroj tepla představují v tomto případě nejen přímé pohony těchto válců, ale i uložení v ložiskách. Patentovaný systém je založený na principu automatické regulace teploty podle teploty rámu. Tím dochází k odstranění jakýchkoliv rozměrových změn tiskových sleevů vlivem teplotní roztažnosti od ztrátového tepla pohonů. Dalším možným zdrojem tepla majícím vliv na roztažnost sleevů jsou hlavy mezibarevníkového sušení. Tepelná stabilizace stoprocentně eliminuje vliv horkého vzduchu na tiskové formy. Hlavními výhodami jsou konstantní hodnota průměrů tiskových sleevů a konstantní tiskové tlaky zaručující stejnou tisková kvalita při efektivní práci s recepty.

 • Obslužnost

  • Fast blade výměna raklových nožů

   Konstrukce raklových komor umožňuje velmi jednoduchou výměnu raklových nožů přímo ve stroji pootočením excentrického klíče nasouvaného z boku raklové komory. Celá koncepce výměny nožů zkracuje čas potřebný pro jejich výměnu a těsnění na minimum. Jednoduché tvary dílů spolu s antiadhezním povrchem umožňují snadné čistění raklové komory. Patentovaný nanotechnologový povrch POSITEC byl vyvíjen s výzkumným ústavem a technickou univerzitou v České republice. Jedná se o povlak na bázi PTFE s vyloučenými nanodisperzemi ovlivňujícími mechanické a fyzikální vlastnosti povlaku. Největší důraz byl kladen na chemickou odolnost, povrchového napětí a odolnosti proti otěru.

  • Ink ready výměna rastrového sleevu

   Systém INK READY umožňuje výměnu rastrových sleevů a přípravu nové tiskové zakázky na volných barevnících během provozu stroje. Významně tak zkracuje čas přípravy a nabízí efektivní řešení minimalizující čas nutný k přechodu z jedné zakázky na druhou. Pomocí systému INK READY je možné během nepřetržitého provozu stroje vymýt nepoužívané barevníky, vyměnit rastrové sleevy a napustit nové barvy, což zabírá nejvíce času při výměně zakázky. Následující výměna tiskových sleevů při zastaveném stroji je již jen otázkou chvilky.

  • Vysunovače sleevů

   Pneumatické vyhazovače pro jednoduché vysunutí tiskových a rastrových sleevů. Usnadňují manipulaci s objemnými adaptéry a tiskovými sleevy. Celý komplet je vysunut blíž k obsluze. Zrychlují proces výměny zakázky a zvyšují komfort obsluhy.

  • Quick pass průtah materiálu

   Systém řetízkového průtahu materiálu od tanečnice v odvíjecí jednotce k prohlížecímu místu a od prohlížecího místa k navíjení ulehčí průtah materiálu strojem v nepřístupných oblastech. Průtah představuje efektivní řešení obsluhy stroje vedoucí k úspoře vedlejších časů při výměně zakázky či při přetržení materiálu v průběhu tisku.

  • Bezhřídelové non-stop odvíjení / navíjení

   Bezhřídelové jednotky představují efektivní řešení pro manipulaci s rolemi v odvíjení a navíjení. Upnutí role je řešeno pomocí pneumatických expanzních hlav na výsuvných pinolách. Systém rychlého laserového zaměření polohy usnadňuje umístění nové role a středící systém s bočním posuvem ustaví roli do středu stroje. Výměna role probíhá v poloze karuselu s neaktivní pozicí přetočenou směrem k obsluze. Sekací jednotky zajišťují NON-STOP výměnu role při plné tiskové rychlosti stroje a eliminují tak odpad materiálu a ztrátové časy při zastavování stroje.

  • Automatické čištění CV

   Automatické čistění centrálního válce efektivně odstraní veškeré stopy po barvě, prachu a dalších chemických činidlech, které negativně ovlivňují kvalitu tisku. Plně nahrazuje ruční čistění a eliminuje veškerá rizika pro obsluhu z toho plynoucí. Čisticí systém pracuje i při provozu tiskového stroje, proto není třeba stroj zastavovat. Modul je programovatelný dle konkrétního místa zašpinění centrálního válce a jeho spotřeba čisticího prostředku a čisticího papíru je minimální. Je plně aplikovatelný pro všechny používané typy barev – lihové, vodou ředitelné nebo UV.

  • Job management

   JOB MANAGEMENT je součástí doporučovaného softwarového vybavení flexotiskového stroje a představuje efektivní nástroj předpřípravy a ukládání tiskových receptů na externím PC.

  • Recepty

   Pro ukládání všech provozních parametrů je stroj standardně vybaven systémem pracovních receptů. Všechny provozní parametry jako rychlost, zrychlení, tahy, přítlaky, mycí cykly jsou ukládány do pamětí dotykových displejů. Kapacita paměti zaručuje uložení 1000 receptů a jejich opětovné vyvolání při opakování stejné zakázky. V kombinaci se systémy Q-shield představují nástroj pro efektivní provozování flexotiskového stroje s minimálními časovými prostoji při výměně zakázek.

 • Kvalita tisku

  • Systém regulace tahů

   Systém umožňující přesnou regulaci tahů v jednotlivých zónách dráhy materiálu na stroji v závislosti na charakteristikách právě zpracovávaného materiálu. Celý systém je navržen tak, aby umožňoval zpracovávat co nejširší spektrum možných materiálu, tomu odpovídá i nastavený rozsah tahů 10 – 420 N. Tahové zóny jsou rozděleny do 5 sekcí: sekce A řízení tahu odvíjení - tendence k odchýlení tahu v odvíjeném pásu od požadované hodnoty je detekována změnou polohy tanečnice a dříve než se odchylka stačí výrazně projevit, řídící jednotka sníží nebo zvýší brzdný moment AC servomotoru. Sekce B řízení tahu před tiskem – tah je regulován za pomoci soustavy přítlačného válce spolu s přímo poháněným válcem, který dokáže před sebou a za sebou vyvodit rozdílný tah, jedná se o tzv. vstupní jednotku, která je integrována přímo do zařízení korony a zajišťuje opakovatelnou přesnost délky raportu. Sekce C řízení tahu okolo centrálního válce, v sušícím tunelu až k chladící jednotce – regulace tahu pomocí PLC a tenzometru, který měří skutečnou hodnotu tahu v každém momentu práce stroje. Tenzometrický válec je umístěn těsné před prvním chladícím válcem. Přesné hodnoty zde naměřené jsou softwarově porovnávány s nastavenou hodnotou tahu a na základě zjištěných odchylek jsou prováděny korekce tahu pomocí změny kroutivého momentu servo motoru, který pohání oba dva chladící válce. Dokonalá kontrola tahů v této zóně stabilizuje obraz v kameře a eliminuje tvorbu skladů či stranových posuvů fólie. Sekce D řízení tahu v od chladící jednotky k jednotce navíjení - tah je regulován za pomoci soustavy přítlačného válec spolu s přímo poháněným válcem, který dokáže před sebou a za sebou vyvodit rozdílný tah, jedná se o tzv. výstupní jednotku,která je doporučována, pokud zákazník začleňuje do výbavy stroje i řezací jednotku. Sekce E řízení tahu navíjení - tendence k odchýlení tahu v navíjeném pásu od požadované hodnoty je detekována změnou polohy tanečnice a dříve než se odchylka stačí výrazně projevit, řídící jednotka sníží nebo zvýší brzdný moment AC servomotoru.

  • Sleevový přítlačný a rozháněcí válec

   Výměnný přítlačný a rozháněcí válec sleevového typu přitiskne materiál v celé šíři na centrální válec a zajistí vytlačení vzduchu pod materiálem před dolehnutím na protitlaky válec. Současně vypne materiálu od středu ke stranám a eliminuje vznik vln. Výměnný sleevový typ umožní použít různou tvrdost gumy pro různé materiály a zvládne tak zpracovat široké spektrum materiálů.

  • Dynamické vlastnosti

   Všechny důležité části, které se podílejí na kvalitním tisku, jsou konstruovány s velkým důrazem na dynamické vlastnosti. Rám tiskové jednotky je vyroben litiny a je tvořen čtyřmi monoblokovými bočnicemi se dvěma podpěrnými sloupy, které zajišťují tuhou podporu centrálního válce v litinové uložení. Tloušťka bočnic se pohybuje od 80 do 100 mm, podpůrné sloupy mají tloušťku 200 mm po celé své výšce. Barevníky s válci tiskových a rastrových sleevů jsou ergonomicky řešeny s důrazem na robustnost, přesnost, spolehlivost a jednoruční manipulaci s uzavíracími suporty. Přesnost a spolehlivost zajišťují válečková lineární vedení, dvojité předepnuté matice kuličkového šroubu a dvouřadá jehličková ložiska u obou válců. Počet prvků, jejichž výrobní tolerance může ovlivnit přesnost válců pro kvalitní tisk, byl optimalizován a snížen na minimum. Vývoj tiskových barevníků prochází neustálým měřením pro dosažení nejlepších dynamických vlastností v porovnání ocelových a kompozitních jader .

  • Dynamic impression

   Systém elektronické stabilizace kompenzuje přítlak podle předem definované křivky se změnou rychlosti. DYNAMIC IMPRESSION při tom používá totožné motorky, které slouží pro nastavení tiskových tlaků.

  • Kompozitní jádra

   Jádra tiskových válců z kvalitního kompozitního materiálu mají vynikající dynamické vlastnosti umožňující tisknout rychleji a kvalitněji a dosáhnout kratší tiskové délky o 6% oproti stávajícím zakázkám.

 • Bezpečnost a ergonomie

  • Intuitivní ovládání

   Pro zobrazování hlavních parametrů a chybových hlášení a pro zadávání volitelných parametrů stroje slouží hlavní dotykový ovládací panel s uživatelsky přátelským prostředím. Pomocné ovládací panely v odvíjecí a navíjecí sekci zajišťují rychlou a pohodlnou obsluhu stroje včetně manipulace s rolemi. Ovládací panely obsahují grafické menu pro nastavení parametrů a diagnostiku, kterým lze intuitivně procházet, neboť je organizováno podle polohy na skutečném stroji. Jednotlivé obrazovky menu jsou barevným označením provázány s hlavním menu. Výrazná příbuznost logiky ovládání s ostatními stroji SOMA.

  • Design a ergonomie stroje

   Moderní design s perfektně promyšleným ergonomickým přístupem, který výrazně usnadňuje obsluhu stroje a minimalizuje riziko jakéhokoliv úrazu. Veškeré rozváděcí skříně jsou integrovány přímo do půdorysu stroje, což vytváří kompaktní celek a minimalizuje prostorové nároky stroje ve své třídě. Dokonalá provázanost vzhledu s ostatními stroji SOMA.

  • Bezpečnostní prvky

   Stroj je konstruován s maximálním důrazem na bezpečnost provozu a obsluhy. Všechny točivé elementy jsou zajištěny bezpečnostními kryty a není možné se k nim dostat. Prostor odvíjecích a navíjecích hřídelí hlídají laserové brány, prostor tiskové jednotky je během provozu bezpečně uzamčen.

  • CE standardy

   Stroj je v souladu a vyhovuje přísným evropským bezpečnostním normám. Pravidelně je vyhodnocována analýza rizik provozu a obsluhy a podle aktuálních úprav norem se mění bezpečnostní konstrukční prvky a doplňují nové.

  • Snížení hluku

   Hlavní technologické části stroje – jako jsou sušicí tunel, tisková jednotka, ventilátory – jsou zaizolovány novými izolačními materiály za účelem významného snížení hlučnosti a současně i snížení energetické náročnosti stroje.

PREMIA Reference

PREMIA Videa

High-tech drupa 2012 Spotlight

High-tech drupa 2012 Spotlight

Vyberte si z rodiny
flexotiskových strojů:

#
OPTIMA2
#
OPTIMA
#
PREMIA
Flying sleeve # # #
Vysunovače sleevů # # #
Sleevový přítlačný a rozháněcí válec # # #
Automatické čištění CV # # #
Bezhřídelové non-stop odvíjení / navíjení # # #
Rychlost přes 300 m/min # # #
Q-shield # # #
Falcon II # # #

Rocco Panetta

Adresa: Converting Machinery USA tel: +1 631 750 3271
80 Remington Blvd, Ronkonkoma NY 11779, US
fax:
modbile: +1 516-250-8153
e-mail sales@convertingmachineryusa.com or use our contact form