OPTIMA

OPTIMA

TISKOVÝ STROJ S JEDINEČNOU KONCEPCÍ PRO KRÁTKÉ ZAKÁZKY

Unikátní, chytrá koncepce nového flexotiskového stroje OPTIMA přináší neoddiskutovatelné výhody konečným zákazníkům.

imperial metrics

Jedinečná a zároveň chytrá koncepce  nového flexotiskového stroje OPTIMA přináší neoddiskutovatelné výhody pro konečné uživatele. Objevte přínosy CLEVER konceptu a postavte se do výhody oproti Vaší konkurenci. 

Hlavní parametry

 • Počet barevníků8
 • Šíře tisku620/880/1050 mm
 • Délka tisku240/260 – 600 mm
 • Rychlost350 m/min
 • průměr role800/1000 mm
 • provedeníhřídelové…
 • technologie sleevůano
Šíře3300/3560/3730 mm Délka10800 mm Výška3550 mm

Detailní parametry

 • šíře materiálu650/910/1100 mm
 • min. šíře materiálu300 mm
 • min. délka tisku240/260/330 mm
 • tah v materiálu10/40 ÷ 400 N
 • průměr dutinek76.2 / 152.4 mm
 • váha role750/1000 kg
 • lihové barvyano
 • vodou ředitelné barvyano
 • UV barvyano
 • hmotnost stroje27 000 kg


Materiály

 • LD PE0.020 – 0.160 mm
 • HD PE / PP0.010 – 0.150 mm
 • CPP0.020 – 0.070 mm
 • BOPP, PET, OPA0.010 – 0.060 mm
 • papír25 – 180 g/m2
 • laminát0.020 – 0.150 mm
 • Produktivita a efektivita

  • Systém automatického mytí barevníků zajišťuje dokonalé odsátí zbytkové barvy ze všech částí a minimalizuje ztrátového množství barvy obecně spojeného s funkcí automatického mytí. Následně promývá celý systém včetně raklových komor, rastrových válců, hadic, sacího potrubí a filtračního koše. Nabízí možnost volby mezi několika standardními mycími programy a současně možnost nastavení individuálních programů odpovídající konkrétním potřebám zákazníka. Nejkratší cyklus mytí trvá 3 minuty a spotřebuje 6 litrů ředidla. Proces mytí může probíhat současně při tisku na nepoužívaných barevnících a významně tak zkrátí čas přípravy a nájezdu nové zakázky.

  • Falcon II inteligentní nastavení zakázky

   Systém automatického nastavení tiskových tlaků a poloautomatického nastavení registru. Poloha suportů rastrových a tiskových válců je automaticky nastavena dle tiskového receptu nebo systémem automatického nastavení tiskových tlaků. Automatické nastavení tiskových tlaků je provedeno bez tisku a s funkcí ochrany tiskových štočků - PLATE SAFE. Protože je nastavení tiskových tlaků realizováno bez potisku, je možné ujetý materiál vrátit zpět a začít nastavovat registr od začátku role. Poloha délkového a příčného registru je poloautomaticky nastavena systémem SMART REGISTER, kde tento systém minimalizuje spotřebu materiálu možností vyhodnocení statického obrázku soutiskových značek. Systém představuje výrazné snížení času pro najetí nové zakázky a úsporu materiálu především pro krátké a střední zakázky. Celková spotřeba materiálu se pohybuje do 50 m.

  • Patentovaný systém tepelné stabilizace reguluje teplotu centrálního válce na teplotu okolního prostředí. V kombinaci s elektronickou kompenzací přítlaků, která reaguje okamžitě na odchylku teploty centrálního válce od teploty rámu stroje, je nejvyšší garancí stability tisku v jakémkoliv okamžiku práce flexotiskovém stroji.

   Toto řešení zajistí precizní trvalé nastavení tiskových tlaků nezávisle na změnách teplotních poměrů v okolí stroje. Max. efektivitu zajistí tento systém v kombinaci se systémem receptů, kdy každá výrobní zakázka má uloženy své optimální parametry v paměti, včetně teploty okolí. Při jejím opětovném vyvolání nemusí však teplota okolního prostředí odpovídat původní teplotě. Systém tepelné stabilizace automatický vykompenzuje vzniklou odchylku a na výsledném tisku se nic nepromítne.

  • Ink Fix představuje nejmodernější řešení pro řízení požadované barevnosti, které významně eliminuje odpadní materiál způsobený barevnostními odchylkami tisku. Hlavní ekonomická výhoda pro management přímých barev je založena na snížení zásob základních barev, úspoře času na přípravu korekční dávky a na snížení odpadního materiálu. Tato jednotka - kuchyňka se skládá z digitální váhy, dotykového ovládacího panelu s míchacím softwarem a z připojení k on-line nebo off-line spektrofotometru, který získává reálné hodnoty delta E a L,a,b z tiskového vzorku. Míchací software následně provede obsluhu jednoduchou přípravou korekční dávky tak, aby byla splněna požadovaná barevnost přímých barev ve výsledném tisku.

  • Ink Cartridge je originálním chytrým řešením pro efektivní tisk přímých barev a maximální snížení provozních nákladů. Minimální objem jednoho litru barvy v okruhu společně s krátkými hadicemi významně snižují objem zbytkové barvy, kterou je potřeba vymýt při změně zakázky. Tato Cartridge jednotka se skládá ze zásobníku barvy, třícestného ventilu, pneumatické pumpy a hadic a může být připevněna na příčník držící raklovou komoru kteréhokoli barevníku flexotiskového stroje.

  • Systém řetízkového průtahu materiálu od centrálního válce skrz sušicí tunel k prohlížecímu místu ulehčí průtah materiálu strojem v nepřístupných oblastech. Průtah představuje efektivní řešení obsluhy stroje vedoucí k úspoře vedlejších časů při výměně zakázky či při přetržení materiálu v průběhu tisku.

 • Obslužnost

  • Fast blade výměna raklových nožů

   Konstrukce raklových komor umožňuje velmi jednoduchou výměnu raklových nožů přímo ve stroji pootočením excentrického klíče nasouvaného z boku raklové komory. Celá koncepce výměny nožů zkracuje čas potřebný pro jejich výměnu a těsnění na minimum. Jednoduché tvary dílů spolu s antiadhezním povrchem umožňují snadné čistění raklové komory. Patentovaný nanotechnologový povrch POSITEC byl vyvíjen s výzkumným ústavem a technickou univerzitou v České republice. Jedná se o povlak na bázi PTFE s vyloučenými nanodisperzemi ovlivňujícími mechanické a fyzikální vlastnosti povlaku. Největší důraz byl kladen na chemickou odolnost, povrchového napětí a odolnosti proti otěru.

  • JOB MANAGEMENT je součástí doporučovaného softwarového vybavení flexotiskového stroje a představuje efektivní nástroj předpřípravy a ukládání tiskových receptů na externím PC.

  • Recepty

   Pro ukládání všech provozních parametrů je stroj standardně vybaven systémem pracovních receptů. Všechny provozní parametry jako rychlost, zrychlení, tahy, přítlaky, mycí cykly jsou ukládány do pamětí dotykových displejů. Kapacita paměti zaručuje uložení 1000 receptů a jejich opětovné vyvolání při opakování stejné zakázky. V kombinaci se systémy Q-shield představují nástroj pro efektivní provozování flexotiskového stroje s minimálními časovými prostoji při výměně zakázek.

  • Bezhřídelové jednoduché odvíjení / navíjení

   Bezhřídelové jednotky představují efektivní řešení pro manipulaci s rolemi v odvíjení a navíjení. Upnutí role je řešeno pomocí mechanických upínacích kuželů nebo pneumatických expanzních hlav.

  • Automatické zavážení rolí

   Automatické zavážecí jednotky představují efektivní řešení manipulace s rolemi v odvíjení a navíjení pomocí hydraulicky zvedaných plošin a motorických pojezdů na vodicích kolejnicích. Role jsou upínány na jednostranně uložených a podepřených pneumatických expanzních hřídelích s automatických nafouknutím. Výměna role probíhá v poloze karuselu s neaktivní pozicí. Sekací jednotky zajišťují NON-STOP výměnu role při plné tiskové rychlosti stroje a eliminují tak odpad materiálu a ztrátové časy při zastavování stroje. Automatický systém představuje efektivní řešení minimalizující chybu obsluhy a zajišťující nejvyšší možnou bezpečnost provozu.

  • Automatické čištění cv

   Automatické čistění centrálního válce efektivně odstraní veškeré stopy po barvě, prachu a dalších chemických činidlech, které negativně ovlivňují kvalitu tisku. Plně nahrazuje ruční čistění a eliminuje veškerá rizika pro obsluhu z toho plynoucí. Čisticí systém pracuje i při provozu tiskového stroje, proto není třeba stroj zastavovat. Modul je programovatelný dle konkrétního místa zašpinění centrálního válce a jeho spotřeba čisticího prostředku a čisticího papíru je minimální. Je plně aplikovatelný pro všechny používané typy barev – lihové, vodou ředitelné nebo UV.

 • Kvalita tisku

  • Systém umožňující přesnou regulaci tahů v jednotlivých zónách dráhy materiálu na stroji v závislosti na charakteristikách právě zpracovávaného materiálu. Celý systém je navržen tak, aby umožňoval zpracovávat co nejširší spektrum možných materiálu, tomu odpovídá i nastavený rozsah tahů 10 – 400 N. Tahové zóny jsou rozděleny do 5 sekcí: sekce A řízení tahu odvíjení - tendence k odchýlení tahu v odvíjeném pásu od požadované hodnoty je detekována změnou polohy tanečnice a dříve než se odchylka stačí výrazně projevit, řídící jednotka sníží nebo zvýší brzdný moment AC servomotoru. Sekce B řízení tahu před tiskem – tah je regulován za pomoci soustavy přítlačného válce spolu s přímo poháněným válcem, který dokáže před sebou a za sebou vyvodit rozdílný tah, jedná se o tzv. vstupní jednotku, která je integrována přímo do zařízení korony a zajišťuje opakovatelnou přesnost délky raportu. Sekce C řízení tahu okolo centrálního válce, v sušícím tunelu až k chladící jednotce – regulace tahu pomocí PLC a tenzometru, který měří skutečnou hodnotu tahu v každém momentu práce stroje. Tenzometrický válec je umístěn těsné před prvním chladícím válcem. Přesné hodnoty zde naměřené jsou softwarově porovnávány s nastavenou hodnotou tahu a na základě zjištěných odchylek jsou prováděny korekce tahu pomocí změny kroutivého momentu servo motoru, který pohání chladicí válec. Dokonalá kontrola tahů v této zóně stabilizuje obraz v kameře a eliminuje tvorbu skladů či stranových posuvů fólie. Sekce D řízení tahu v od chladící jednotky k jednotce navíjení -  tah je regulován za pomoci soustavy přítlačného válec spolu s přímo poháněným válcem, který dokáže před sebou a za sebou vyvodit rozdílný tah, jedná se o tzv. výstupní jednotku,která je doporučována, pokud zákazník začleňuje do výbavy stroje i řezací jednotku. Sekce E řízení tahu navíjení - tendence k odchýlení tahu v navíjeném pásu od požadované hodnoty je detekována změnou polohy tanečnice a dříve než se odchylka stačí výrazně projevit, řídící jednotka sníží nebo zvýší brzdný moment AC servomotoru.

  • Všechny důležité části, které se podílejí na kvalitním tisku, jsou konstruovány s velkým důrazem na dynamické vlastnosti. Rám tiskové jednotky je vyroben litiny a je tvořen dvěma monoblokovými bočnicemi s vloženou deskou jistící centrální válec. Tloušťka bočnic se pohybuje od 25 mm do 80 mm, tloušťka obvodového žebra 130 mm. Barevníky s válci tiskových a rastrových sleevů jsou ergonomicky řešeny s důrazem na robustnost, přesnost, spolehlivost a jednoruční manipulaci s uzavíracími suporty. Přesnost a spolehlivost zajišťují válečková lineární vedení, dvojité předepnuté matice kuličkového šroubu a dvouřadá jehličková ložiska u obou válců. Počet prvků, jejichž výrobní tolerance může ovlivnit přesnost válců pro kvalitní tisk, byl optimalizován a snížen na minimum. Vývoj tiskových barevníků prochází neustálým měřením pro dosažení nejlepších dynamických vlastností v porovnání ocelových a kompozitních jader .

  • Dynamic impression

   Systém elektronické stabilizace kompenzuje přítlak podle předem definované křivky se změnou rychlosti. DYNAMIC IMPRESSION při tom používá totožné motorky, které slouží pro nastavení tiskových tlaků.

  • Kompozitní jádra

   Jádra tiskových válců z kvalitního kompozitního materiálu mají vynikající dynamické vlastnosti umožňující tisknout rychleji a kvalitněji a dosáhnout kratší tiskové délky o 6% oproti stávajícím zakázkám.

  • Tříventilátorová koncepce systému sušení je ideálním řešením skládající se z mezibarevníkového okruhu a sušicího tunelu. Všechny hadice, sušicí hlavy a boxy jsou tepelně a hlukově izolované a významně snižují spotřebu energie. Vylepšený design sušicích hlav se dvěma tryskami zajišťuje větší rychlost vzduchu na trysce a objemnější dodávku vzduchu do sušicího okruhu. Vyjímatelné sušicí boxy s rychloupínatelnými přírubami místo hadic mají velmi chytrý design pro snadné vyjmutí a jejich údržbu. Efektivita sušení je maximalizována funkcí iDRY pro optimální, energeticky úsporné nastavení sušení. Tento softwarový upgrade nastavuje různé úrovně výkonu sušení jednotlivým režimům stroje – pohotovostnímu režimu, stop stavu nebo provozu při nízkých rychlostech – a snižuje tak spotřebu energie při procesu sušení na minimum.

  • Inovovaná technologie přímých pohonů

   Asynchronní elektromotory v kombinaci s frekvenčními měniči zabezpečují rychlé a plynulé zrychlení a zpomalení pohybujících se hmot. Pohony stroje umožňují dosažení velice nízké úrovně tahu pásu - až 10N, což je důležité u tenkých potiskovaných materiálů. Přímé pohony formových a rastrových válců včetně řídicí elektroniky a softwaru zaručují spolehlivou a mnohými aplikacemi prověřenou úroveň zvládnutí “gearless” technologie.

 • Bezpečnost a ergonomie

  • Intuitivní ovládání

   Pro zobrazování hlavních parametrů a chybových hlášení a pro zadávání volitelných parametrů stroje slouží hlavní dotykový ovládací panel s uživatelsky přátelským prostředím. Pomocné ovládací panely v odvíjecí a navíjecí sekci zajišťují rychlou a pohodlnou obsluhu stroje včetně manipulace s rolemi. Ovládací panely obsahují grafické menu pro nastavení parametrů a diagnostiku, kterým lze intuitivně procházet, neboť je organizováno podle polohy na skutečném stroji. Jednotlivé obrazovky menu jsou barevným označením provázány s hlavním menu. Výrazná příbuznost logiky ovládání s ostatními stroji SOMA.

  • Moderní design s perfektně promyšleným ergonomickým přístupem, který výrazně usnadňuje obsluhu stroje a minimalizuje riziko jakéhokoliv úrazu. Veškeré rozváděcí skříně jsou integrovány přímo do půdorysu stroje, což vytváří kompaktní celek a minimalizuje prostorové nároky stroje ve své třídě. Dokonalá provázanost vzhledu s ostatními stroji SOMA.

  • Bezpečnostní prvky

   Stroj je konstruován s maximálním důrazem na bezpečnost provozu a obsluhy. Všechny točivé elementy jsou zajištěny bezpečnostními kryty a není možné se k nim dostat. Prostor odvíjecích a navíjecích hřídelí hlídají laserové brány, prostor tiskové jednotky je během provozu bezpečně uzamčen.

  • CE standardy

   Stroj je v souladu a vyhovuje přísným evropským bezpečnostním normám. Pravidelně je vyhodnocována analýza rizik provozu a obsluhy a podle aktuálních úprav norem se mění bezpečnostní konstrukční prvky a doplňují nové.

  • Snížení hluku

   Hlavní technologické části stroje – jako jsou sušicí tunel, tisková jednotka, ventilátory – jsou zaizolovány novými izolačními materiály za účelem významného snížení hlučnosti a současně i snížení energetické náročnosti stroje.

OPTIMA Reference

OPTIMA Photos & Videos

Flexographic printing press OPTIMA

New flexo Somaflex OPTIMA live at K-Show!

Vyberte si z rodiny
flexotiskových strojů:

#
OPTIMA2
#
OPTIMA
Flying sleeve # #
Vysunovače sleevů # #
Sleevový přítlačný a rozháněcí válec # #
Automatické čištění CV # #
Bezhřídelové non-stop odvíjení / navíjení # #
Rychlost přes 300 m/min # #
Q-shield # #
Falcon II # #

Rocco Panetta

Adresa: Converting Machinery USA tel: +1 631 750 3271
80 Remington Blvd, Ronkonkoma NY 11779, US
fax:
modbile: +1 516-250-8153
e-mail usa@soma-eng.com or use our contact form