Vydělávejte na krátkých
zakázkách s Optimou

Na výstavě DRUPA jsme představili širokou verzi flexotiskového stroje Optima. Objevte pět jedinečných řešení stroje OPTIMA, které výrazně zlepšují kvalitu tisku, zkracují přípravné časy, snižují provozní náklady a ulehčují obsluhu stroje.

Více informací

Koncepce pro krátké zakázky a vysokou variabilitu

Optima

Optima2

Šíře tisku 620/800 mm 1050/1270 mm
Rychlost 300 m/min 400/500 m/min
Tisková délka 240/260-600 mm 330/360-800 mm
Průměr rolí 800/1000/1500 mm 800/1000/1500 mm
Váha rolí 800/1000/2000 kg 800/1000/2000 kg

Technologie sleevů: ano
Tiskové barvy: lihové, vodou ředitelné, UV barvy
Potiskované materiály: LD PE, HD PE/PP, CPP, BOPP, PET, OPA, papír, laminát

Optima design je koncept flexotiskových strojů OPTIMA a OPTIMA2, který dokáže pokrýt až 90 % běžné produkce. Je snadno obslužný, dokážete na něm měnit zakázky velmi rychle, je tiskově konzistentní a dokáže ušetřit náklady na překvapivých místech.

1

ADVANCED
BOUNCE CONTROL (pokročilý systém snižující tiskové vibrace)

Objevte pokročilý systém snižující tiskové vibrace Advanced Bounce Control vyvinutý společností SOMA a tiskněte jakýkoli váš náročný motiv libovolnou rychlostí.

close

Bočnice tiskové jednotky z jednoho kusu

Bočnice jsou klíčovými prvky tiskové jednotky. Při jejich vývoji a konstrukci se kladl velký důraz na optimální dynamické vlastnosti, tuhost a schopnost tlumit vznikající vibrace. Každá ze dvou bočnic je tvořena jedním kusem litinové hmoty s vloženou šroubovanou deskou, kdy se celá strana tiskového modulu v celku odlívá, žíhá, obrábí, lakuje a montuje. Tato koncepce je jedinečná pro široké flexotiskové stroje, v kombinaci s vlastní výrobou a kontrolou kvality pod jednou střechou je však zárukou maximální přesnosti nutné pro vysokou kvalitu tisku.

Advanced bounce control

Advanced bounce control představuje moderní přístup k eliminaci tiskových vibrací uváděný v současné době na trh. Tento pokročilý systém obsahuje prvky podílející se na tisku a pomocí jejich nových, unikátních designů, vylepšených vlastností a parametrů eliminuje vibrace v podobě mechanických rázů pro zajištění ultra vysoké kvality tisku. Kompozitní jádra, masivní rám tiskové jednotky v provedení z jednoho kusu odlitku, inovovaná uložení válců a především nový princip kluzného vedení barevníku s masivním tělem supportu tiskových válců přináší vysoký útlum vznikajících vibrací. Tuhost, hmota a maximální útlum vibrací všech prvků zaručují ideální kombinaci pro vysoce kvalitní tisk. Automatické otevírání supportu tiskových válců už je jen extra přidaná hodnota pro komfortní obsluhu výměny tiskových sleevů.
2

Nájezd tisku
bez spotřebovaného materiálu

Vyrovnejte se s náročností krátkých zakázek pomocí SOMA systému s nulovou spotřebou materiálu při nájezdu tiskové zakázky. Nastavení přítlaku a soutisku již nikdy nebude výzvou, stačí stisknout tlačítko a tisknout.

close

A-RUN

Představuje unikátní offline řešení, které kombinuje přednosti montážního stroje a plně automatického zařízení pro měření topografie štočku. Při ruční montáži tiskových forem pomáhají automaticky řízené procesy (motorizované kamery nebo automatické zajištění polohy jádra) zajistit vysokou přesnost opakování a zvýšit tak efektivitu montážního procesu pro libovolný počet forem a sleevů v jedné zakázce. Zaznamenaná data jsou uložena na čip zabudovaný v těle sleevu, kde čekají na jeho vložení do tiskového stroje. Jakmile jsou sleevy vloženy do tiskové jednotky, zaznamenaná data se odešlou do řídícího systému, který po stisknutí jediného tlačítka automaticky nastaví přítlaky a registry všech aktivních jednotek v řádech minut s nulovou spotřebou materiálu a barev během procesu nastavení. Proces automatického nastavení je tak dokončen a tisk může začít s produkční kvalitou od prvních metrů.
3

Odlišení
od konkurence

Porazte svou konkurenci díky flexibilní koncepci tiskového stroje vyvinutou společností SOMA. Vystupte z davu a implementuje upstreamové/downstreamové technologie do svého stroje kdykoliv se rozhodnete.

close
d_h

Downstream technologií

Unikátní a patentovaná koncepce flexotiskových strojů OPTIMA je založena na významném konstrukčním detailu oddělení pracovní zóny tiskaře (tiskové části) a obsluhy rolí (část odvíjení a navíjení). Tento prvek nabízí maximální úroveň zákaznického přizpůsobení stroje na konkrétní potřeby, kdykoli během životnosti stroje, nejen při objednání. Je tak možné pružně reagovat na aktuální požadavky trhu a s minimálními vícenáklady na implementaci doplnit stroj o in-line perforaci, laminaci, řezání nebo upstreamové/downstreamové jednotky. Díky těmto jednotkám získá výsledný tisk obalu dodatečnou přidanou hodnotu, např. v podobě laku nebo speciálního nánosu.
4

Nečekané úspory nákladů
na tiskové barvy

Snižte množství zbytkové barvy pomocí unikátního systému Ink Cartridge od firmy SOMA. Ušetřete peníze ekonomicky výhodným tiskem přímých a jiných drahých barev.

close

INK CARTRIDGE

INK CARTRIDGE od společnosti SOMA je patentované řešení, které povyšuje flexotiskový proces na novou úroveň. Uživatelům poskytuje konkurenční výhodu a nový nástroj, který jim šetří čas a snižuje náklady na tisk a zbytkové barvy při současném zachování ziskovosti. Ink Cartridge je unikátním systémem a prvním svého druhu v konstrukci a vývoji flexotiskových strojů s centrálním válcem. Systém Ink Cartridge nabízí tiskařským firmám efektivní prostředek pro snížení nákladů na tisk drahých přímých barev, metalických i barev se speciálními efekty. Tyto barvy s vysokým obsahem pigmentu jsou nákladným spotřebním materiálem a snížení jeho používaného a zbytkového množství dovoluje tiskařským firmám zachovat si ziskovou marži a současně plnit cenové požadavky konečných zákazníků. Minimální množství barvy, při které je Ink Cartridge provozovatelná, je 1 litr. Maximální množství pak 3 litry. Na základě současných zkušeností je viditelná průměrná úspora 17.9% na nákladech spojených s tiskem přímých a metalických barev.
5

Online monitorování
stroje

Implementujte systém pro monitorování tiskového stroje Press Monitoring System a dohlížejte na jeho produktivitu a spotřebu energií přes internet

close

SOMA monitoring

PRESS MONITORING System je pokročilý moderní systém, který umožňuje sledovat a dlouhodobě monitorovat produktivitu flexotiskového stroje Optima2 a jeho energetickou spotřebu. Díky komunikačním zařízením připojených k internetu je možné vše sledovat z pohodlí kanceláře nebo kdekoli na světě. Po přihlášení do zabezpečené sekce servisního portálu se návštěvníkovi zobrazí základní sledované parametry včetně průměrné rychlosti, ujetých metrů a doby tisku. Má tak možnost sledovat vývoj jednotlivých parametrů v číselné nebo grafické podobě za zvolené období. Spotřebované energie se následně promítají do ekonomických hodnot ve zvolené měně a dokládají tak jednu z hodnotných předností flexotiskových strojů SOMA – nízkou energetickou náročnost.
Zarezervujte si testy v Soma Globe